home

menu

Lid worden Inloggen Voorlezen aanzetten

Privacyverklaring

Stichting Bibliotheek Nieuwegein, gevestigd aan Stadsplein 1c in 3431 LZ Nieuwegein is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen hierover kunt u contact op nemen met Roel Zuidhof (bestuurder): roel.zuidhof@bibliotheeknieuwegein.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bibliotheek Nieuwegein verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app of applicatie van een derde zoals WhatsApp
 • Bankrekeningnummer
 • Beeldmateriaal (waaronder foto’s en video)
 • IP-adres en locatiegegevens worden anoniem evenals de Internetbrowser en type apparaat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bibliotheek De Tweede Verdieping verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens, en de persoonsgegevens van kinderen jegens wie u de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt en die met uw toestemming gebruik maken van onze diensten, gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op uw interesses toegespitst aanbod) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). Door gebruik te maken van onze diensten geeft u tevens toestemming voor de verwerking van gegevens van de hiervoor genoemde kinderen, voor zover deze de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt (conform artikel 8 AVG). Als u niet wilt dat gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, dan kunt u dit direct bij het verstrekken van de persoonsgegevens aangeven. Ook kunt u dit kenbaar maken via roel.zuidhof@bibliotheeknieuwegein.nl.

Foto’s en video’s

Het kan voorkomen dat er foto’s en video’s van u of uw kinderen gemaakt worden bij evenementen en/of programma’s van De tweede verdieping. Het beeldmateriaal wordt eventueel gebruikt voor toekomstig promotiemateriaal zoals folders, social media en op de website om bezoekers en toekomstige bezoekers een sfeerimpressie te geven. De fotograaf zal zich, op instructie van de bibliotheek, hoofdzakelijk richten op algemene sfeerbeelden. Indien bezoekers herkenbaar in beeld worden gebracht dan zal om toestemming gevraagd worden. Voor beeldmateriaal van kinderen onder de 16 jaar wordt toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Bibliotheek Nieuwegein verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of communiqués
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken of lidmaatschap aan te gaan
 • U de toegang te geven tot onze dienstverlening
 • Stichting Bibliotheek Nieuwegein analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Stichting Bibliotheek Nieuwegein volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Stichting Bibliotheek Nieuwegein verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die door de overheid, zoals de gemeente of de provincie, gevraagd van ons worden als bibliotheek.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Bibliotheek Nieuwegein neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Bibliotheek Nieuwegein) tussen zit. Stichting Bibliotheek Nieuwegein gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Bibliotheekautomatiseringspakket Bicat Wise
 • Microsoft Dynamics als CMS
 • Outlook als mailpakket
 • Via de Koninklijke Bibliotheek worden sites en programma’s aangeboden als online cursussen en catalogi via Bibliotheek.nl. De gegevenswerking hiervoor is op landelijk niveau geregeld.
 • Website in WordPress

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Bibliotheek Nieuwegein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Bibliotheek Nieuwegein deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven en overheden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Bibliotheek Nieuwegein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Bibliotheek Nieuwegein uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Bibliotheek Nieuwegein gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Bibliotheek Nieuwegein gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Google Analytics
 • Naam: _Google_Analytics
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Bibliotheek Nieuwegein en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar roel.zuidhof@bibliotheeknieuwegein.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Bibliotheek Nieuwegein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Bibliotheek Nieuwegein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice. Stichting Bibliotheek Nieuwegein heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.