home

menu

Lid worden Inloggen Voorlezen aanzetten

Over de Bibliotheek Nieuwegein

We zijn een innoverende bibliotheek in het Stadshuis, met vier uitleenpunten in de stad.

De Bibliotheek Nieuwegein is een innoverende bibliotheek in het stadscentrum van Nieuwegein. De Centrale bibliotheek is gevestigd in het Stadshuis en er zijn vier uitleenpunten op verschillende Buurtpleinen in de stad.

Missie
Met de oprichting van de bibliotheek in 1969 werd de volgende missie geformuleerd:

De bibliotheek bevordert vrij verkeer van informatie en is een centrum voor educatie, informatie, kennis en cultuur.

Nog steeds is deze missie actueel met de positionering van de bibliotheek als ‘third place’ in Nieuwegein. Een plek waar iedereen welkom is om talenten te ontwikkelen, kennis op te doen, te genieten van cultuur en om elkaar te ontmoeten.

De brede bibliotheek
We blijven ons verbinden met onze missie. Dit doen we door steeds weer over de band van actuele maatschappelijke thema’s ingang te vinden bij een zo breed mogelijk lokaal publiek.
Ons ‘unique selling point’ is een onafhankelijke positie: de bibliotheek als een waardevrije plek en de leverancier van betrouwbare en objectieve publieke informatie. Als bibliotheek verbinden we mensen met kennis op allerlei manieren. Zo organiseren wij onder meer interactieve bijeenkomsten en publieke debatten voor jong tot oud. Deze activiteiten worden ondersteund door middel van onze collectie, lokale informatie en factsheets.

Samenwerken
Samen met de inwoners van Nieuwegein en onze netwerkpartners werken we aan het opbouwen van duurzame communities rondom thema’s als Positieve Gezondheid, opvoeding, taalontwikkeling en leesplezier. Binnen deze communities werken we met elkaar aan een relevant en prikkelend activiteitenaanbod voor iedereen.

Meer over de missie, visie en het meerjarenbeleid van de Bibliotheek Nieuwegein vind je in de Beleidskoers 2018-2022: De brede bibliotheek in nieuw perspectief.