home

menu

Lid worden Inloggen Voorlezen aanzetten

Nieuws

Klaar voor de start… met bestuurder Roel Zuidhof

wo 26 jan 2022

Wat hebben bewust leven, positieve gezondheid, een dobbelsteen en the fear of missing out (FOMO) met elkaar te maken? En waarom spreekt Roel Zuidhof, de nieuwe bestuurder van De tweede verdieping, deze uit? Want: wat hebben deze woorden met de bibliotheek te maken? Ontdek het snel! 

“Mensen kwamen bij elkaar, aten samen en spraken over verlies van werk door corona, over rouw om een partner en over allerlei andere zaken die met rouw en verlies te maken hebben”, Roel Zuidhof heeft het hier over de praatgroep rouw en verlies, geïnitieerd door bibliotheek Nijkerk. Hij was tot voor kort bestuurder van bibliotheek Nijkerk, waar ze met het gedachtegoed van positieve gezondheid bezig zijn, net als in Nieuwegein.  

“Deze praatgroep is een mooi voorbeeld van hoe we dit gedachtegoed in de praktijk brachten. Dit laat ook zien dat de bibliotheek van grote maatschappelijke waarde is”, vervolgt hij. “De bibliotheek is namelijk altijd beschikbaar en biedt achtergrondinformatie over verscheidene onderwerpen. Daarnaast er is tijd: inwoners kunnen hier van 9-20 uur terecht op doordeweekse dagen en tot 17 uur op zaterdag. Inwoners kunnen er informatie opdoen door lezingen, cursussen en trainingen te volgen. En we helpen ook bij het toepassen van die kennis in het dagelijks leven.”

“Zo ken ik een vrouw die graag bezig is met patchworken. Week-in-week-uit kwam ze naar de bieb om tijdschriften met knipsels mee te nemen, maar ze wilde eigenlijk nog wel meer met handwerken doen. In de bieb leerde ze dat ze de computer hier ook voor kon inzetten: ze ontdekte een online community die zich met handwerken bezighoudt. Door te leren omgaan met een computer verruimde ze haar blik en kwam ze in contact met anderen met dezelfde interesses. Zo zie je dus: in de bibliotheek kun je met concreet gedrag (zoals de wens van deze mevrouw om meer met handwerken te doen) aan de slag.”

“En dat is precies wat we willen: relevant zijn in het dagelijks leven van inwoners.” 

Bibliotheek en gezondheid? 

Maar wat heeft dat nou met positieve gezondheid te maken volgens Zuidhof? “Positieve gezondheid kijkt naar wat jij als mens nodig hebt om gelukkig te zijn, welke contacten je daarbij nodig hebt en hoe je lekker in je vel kunt zitten. Voor iedereen is dat anders. Op De tweede verdieping heb ik al mooie dingen gezien. Enthousiaste deelnemers die vlak voor kerst bij Lucky Life met elkaar spraken over hoe ze kerst gingen vieren. Ze gaven elkaar tips om je minder eenzaam te voelen. Ook mooi: PLUS-café-bezoekers die samen leren hoe ze online elkaar kunnen ontmoeten en hierdoor toch contact konden houden tijdens coronalockdowns.”

“We zijn er niet alleen voor mensen die niet goed met de computer kunnen omgaan, maar voor iedereen van jong tot oud. Jonge ouders bijvoorbeeld kunnen hier tactische tips krijgen over huilbaby’s en worden gerustgesteld als hun kindje nog niet zo goed kan praten. Ook krijgen ze informatie over opvoedvragen. Door te praten met andere ouders en ook door een activiteit te volgen van samenwerkingspartners zoals het consultatiebureau die we uitnodigen als blijkt dat ouders hier behoefte aan hebben. We willen hiermee de samenredzaamheid van mensen stimuleren.” 

Thuiskomen in de bieb 

“De bieb is de plek waar mensen in contact kunnen komen met anderen, kunnen leren leren en waar ze zich kunnen ontwikkelen. De bieb is waardevrij en biedt een plek voor iedereen. Je mag hier thuiskomen. Het is een unieke plek, dichtbij je huis. Maar voor wie de centrale bibliotheek niet goed bereikbaar is willen we ook naar buiten gaan, bijvoorbeeld later dit jaar in het nieuwe gezondheidscentrum De Componist en in de Buurtpleinen. En ook door op Taalvisite te gaan bij mensen thuis. Want ook als je een belemmering ervaart met de taal is de bieb er voor je!”  

Daarover lees je meer in het volgende gesprek met Roel Zuidhof, dat later op deze site verschijnt. 

Bewust leven 

In diverse communities van de bieb staan we regelmatig stil bij (positieve) gezondheid. Om hier op een interactieve wijze een gesprek mee uit te lokken, gebruiken we verschillende werkvormen. Een daarvan is het dobbelen met een dobbelsteen met op elke kant een ander symbool. We lieten Roel Zuidhof ook met de dobbelsteen dobbelen (dat zie je in de video hieronder!). Deze rolde op de kant: ‘bewust leven’. “Heel toepasselijk in deze maand waarin we klaar voor de start van een nieuw jaar willen zijn. Bewust leven heeft voor mij alles te maken met gezondheid, in lijf en lichaam. Maar ook met aandacht hebben voor elkaar, dat je bewust luistert naar de mensen met wie je belt of overlegt in een Teams-overleg. Aandacht hebben voor anderen en voor jezelf. Leren luisteren naar je lichaam, een goede balans vinden tussen inspanning en uitrusten en dat je op tijd vakantie neemt.” 

Een tandje minder 

“Als tip wil ik meegeven: neem de tijd voor reflectie, sta stil bij wat je doet en waar je mee bezig bent. Je mag best een tandje minder zetten of meer aandacht geven in een gesprek. Wees ook voorzichtig met wat we noemen: fear of missing out. Dit houdt in dat je alles tegelijk wilt doen: met je telefoon bezig zijn, aantekeningen maken en geen feestje willen missen. Ik denk dat het goed is meer aandacht te hebben voor wat je doet. Dan sta je relaxter in het leven en ben je klaar voor de nieuwe start in het nieuwe jaar 2022. Dat wens ik dit jaar alle inwoners van Nieuwegein toe.” 

Meer weten over positieve gezondheid? 
Bibliotheek De tweede verdieping vindt het belangrijk dat mensen uit Nieuwegein weten wat ze kunnen doen voor een positieve gezondheid. Daarover lees je meer in dit artikel