home

menu

Lid worden Inloggen Voorlezen aanzetten

Nieuws

Eerste schoolbibliotheek feestelijk geopend

vr 24 nov 2023

Op vrijdag 24 november heeft basisschool ’t Hof van Rhijnhuysen in samenwerking met bibliotheek De tweede verdieping de eerste schoolbibliotheek geopend. Met kinderen en (groot)ouders is er feestelijk stilgestaan bij de start. Door de Bibliotheek op school komt er namelijk dagelijks aandacht voor leesplezier: op school én thuis. Het is een van de initiatieven van de bibliotheek die voor en met het onderwijs gerealiseerd wordt.  

Na de officiële opening en toespraken door schooldirecteur Martijn Bakker en Roel Zuidhof, directeur-bestuurder van de Nieuwegeinse bibliotheek, was het tijd voor mooie verhalen van voorlezers uit de bovenbouw: Anna en Roselinde.  

‘Van een beetje naar enorm veel lezen’

In januari 2023 zijn de bibliotheek en de school gestart met de Bibliotheek op school door te werken aan een stevig leesklimaat. Leesconsulent Anne Lyskawa van de bibliotheek legt uit: “Na de beginfase zitten we er sinds de zomervakantie helemaal in. Ik ben enthousiast en de leerkrachten op school ook!” Schooldirecteur Martijn Bakker bevestigt het succes. “Het is enorm fijn om te werken aan een gezamenlijk doel. Het enthousiasme over en weer stimuleert! Ik zie de school doorgroeien van een beetje lezen, naar enorm veel lezen”, vertelt hij.

Tijdens de Kinderboekenweek in oktober was het ook al feest op de Nieuwegeinse school aan de Graaf Dirklaan. Toen kwamen schrijfster Maranke Rinck en illustrator Martijn van der Linden langs. Sindsdien leeft het lezen op school nog meer, zo vertelt een leerling uit groep 5. “Het was heel leuk. Ik heb nu het boek geleend bij de bibliotheek om thuis uit te lezen.”

Over de Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school is een landelijk initiatief met een bewezen effectieve aanpak voor het bevorderen van leesplezier en leesmotivatie. De school gaat hier samen met een leesconsulent van de bibliotheek mee aan de slag. De leesconsulent adviseert en ondersteunt het team van de school. Gezamenlijk werken zij aan een lees- en mediaplan. De bibliotheek adviseert en ondersteunt bij het opzetten van een actuele, diverse collectie die past bij de lessen van de school.

Onderwijsprojecten

Basisschool ’t Hof van Rhijnhuysen is naast basisschool De Schouw één van de eerste Nieuwegeinse scholen binnen het project. Volgend jaar starten ook OBS de Veldrakker, OBS De Schakel en de Beatrixschool. Mede dankzij financiële ondersteuning van de gemeente Nieuwegein in het kader van het Onderwijskansenbeleid is er ruimte voor meer scholen om aan te sluiten.

Naast de Bibliotheek op school zijn er vanuit de bibliotheek diverse andere initiatieven rondom taal- en leesonderwijs: ook voor voorschoolse instellingen en het voortgezet onderwijs. Benieuwd naar de mogelijkheden en andere activiteiten rondom leesplezier in en met de bibliotheek? Kijk op detweedeverdieping.nu/kindenlezen